Integra online hjælpIndhold

Online hjælpen omfatter lige nu, gennemgangen af i alt 45 vinduer, med i alt 197 generelle elementer. Hjælpen er sidst opdateret den 13. november 2013, og modsvarer Integra version 1.2.287.


Søg:   

•  Salg
Omtale af Integra's salgs-relaterede vinduer. I første omgang kun af vinduet med dagens forestillinger + transaktionslisten.

•  Opsætning af forestillinger
Omhandler de dele af Integra der har med opsætningen og administrationen af forestillinger at gøre. Omhandler også - overordnet - emner som billettekster, låste sæder, bisalgsprodukter, 'beskyt frie sæder', købsfrister med mere...

•  Opsætning af produkter, varer og kontoplan
Generel introduktion til administrationen af kontosystemet. Er endnu ikke dokumenteret i dybden - men de væsentligste funktioner og vinduer er omtalte.

•  Købsfrister
Generel opsætning og håndtering af købsfrister.

•  Salopsætning
Hvordan styres de forskellige detaljer omkring salopsætningen, med stamdata på de forskellige sale, opsætning af sektioner med videre...

•  Billettyper
Omfatter beskrivelse af, hvordan billettyper oprettes og administreres i Integra - incl info om, hvordan de kan sættes op.

•  Gavekort
Omhandler opsætning og administration af gavekorttyper i Integra - samt info om, hvordan Integra håndterer udstedte gavekort.

•  Restaurant opsætning
Omhandler hvordan restaurant'erne sættes op i Integra. Omhandler dog ikke salg af menuer, eller håndteringer af reservationer i restauranterne.

•  Kommunikation via nyhedsbreve
Omtaler hvordan e-mail og sms nyhedsbreve komponeres og udsendes fra Integra.

•  Systemopsætning
I første omgang nogle specifikke detaljer ifm systemopsætningen - ift opsætning af regnskaber, brugerstyringen og terminalopsætniningen i Integra.

•  Phoenix
Opsætning af de forskellige phoenix-specifikke ting via Integra.

•  Systemfunktioner
Der er en række generelle system- og service-funktioner i Integra. De vil blive beskrevet her.

•  Installation af udstyr
Guider ud i installation af eksterne enheder, så som billetprintere, kasseskuffer o.lign.

•  Support værktøj
Intern hjælp, til vort centrale support værktøj med mere...