Integra online hjælpOpsætning af forestillinger

[ forsiden | udskriv ]
Omhandler de dele af Integra der har med opsætningen og administrationen af forestillinger at gøre. Omhandler også - overordnet - emner som billettekster, låste sæder, bisalgsprodukter, 'beskyt frie sæder', købsfrister med mere...

Skærmbilleder

• 
Programvedligeholdelse - listen
Det er herfra den generelle programvedligeholdelse laves. Dette er listen over samtlige oprettede forestillinger - og herfra nye kan oprettes, og de eksisterende kan redigeres og/eller slettes. Åbnes via menuen Filmprogram > Programplanlægning.
• 
Programvedligeholdelse - detaljer
Herfra de enkelte forestillinger oprettes og redigeres. Bemærk, at visse elementer af dette vindue, kan aktiveres/deaktiveres. Nedenstående skærmbillede, er med alle elementer aktiveret.
• 
Programvedligeholdelse - billettekster
Herfra de billettekster systemet bruger kan redigeres. Åbnes via programvedligeholdelsen.
• 
Programvedligeholdelse - låste sæder
Låste sæder, er sæder der kun kan sælges af Integra-brugere med specifikt adgang til dette. Det er via dette vindue, at låste sæder kan sættes på pr forestilling/sal/film.
• 
Programvedligeholdelse - bisalgsprodukter
Via dette vindue, at man kan tilføje/redigere bisalgsprodukter ifm forestillingerne.

FAQ

• 
Hvordan opretter jeg en simpel forestilling?
• 
Jeg skal have et special arrangement... Now what?
• 
Hvordan sørger jeg for, at alt salg på en konkret forestilling bliver konteret på et specielt regnskab?
• 
Kan jeg markere bestemte sæder, som kun jeg kan sælge?
• 
Kan jeg angive, at det kun er bestemte billettyper, der skal kunne bruges til en given forestilling?
• 
Hvordan tilbyder jeg folk et bestemt produkt ifm en forestilling?