Integra online hjælpKommunikation via nyhedsbreve

[ forsiden | udskriv ]
Omtaler hvordan e-mail og sms nyhedsbreve komponeres og udsendes fra Integra.

Skærmbilleder

• 
E-mail nyhedsbreve - kriterier
Via menuen Hjemmesiden > Nyhedsbrev, kan der udsendes e-mail nyhedsbreve til kunder oprettet som modtagere. Via det første vindue udvælges hvilke kunder der skal modtage nyhedsbrevet, via en række kriterier.
• 
E-mail nyhedsbreve - indhold
Via dette vindue indtastes indholdet til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet er bygget op, med brødtekst i toppen af e-mailen - og med en række faste elementer under. Via dette vindue kan brødteksten indtastes - og de faste elementer man ønsker kan tilvælges, i den rækkefølge man ønsker.
• 
SMS nyhedsbrev
Integra kan udsende SMS nyhedsbreve - det sker via menuen SMS > SMS nyhedsbrev.

FAQ

• 
Jeg har brug for at sende en vigtig information, til alle kunder på en bestemt forestilling - hvordan gør jeg?
• 
Hvis jeg ønsker at sende et nyhedsbrev, til alle nyhedsbrevsmodtagere - hvordan gør jeg det?