Integra online hjælpRestaurant opsætning

[ forsiden | udskriv ]
Omhandler hvordan restaurant'erne sættes op i Integra. Omhandler dog ikke salg af menuer, eller håndteringer af reservationer i restauranterne.

Skærmbilleder

• 
Restaurant listen
Via menuen Restaurant > Restauranter, kan man se de restauranter der er oprettet i Integra - samt oprette nye restauranter.
• 
Restaurant detaljer
Dette vindue der åbnes, når man opretter en ny restaurant - eller vil redigere en eksisterende restaurant.
• 
Restaurant - menudetaljer
Herfra, at detaljerne for de enkelte menuer i restaurant'en kan styres.
• 
Restaurant - åbningstider
Herfra, at åbningstiderne for en given restraurant styres.