Integra online hjælpSystemopsætning

[ forsiden | udskriv ]
I første omgang nogle specifikke detaljer ifm systemopsætningen - ift opsætning af regnskaber, brugerstyringen og terminalopsætniningen i Integra.

Skærmbilleder

• 
Terminalstamdata (denne terminal)
Herfra kan terminalen sættes op med angivelse af navn, mailserver, kasseskuffe, billetprinter, printer osv.
• 
Terminalstamdata > Citizen indstillinger
Herfra kan man fintune sine Citizen printerindstillinger.
• 
Brugerstyring
Der kan oprettes forskellige brugere, med forskellige rettigheder, i Integra. Det gøres via System > Systemopsætning > Logon & netværk.
• 
Regnskaber
Det er muligt, at sætte Integra op til, at arbejde med flere regnskaber. Via menuen System > Systemopsætning > Regnskaber kan regnskaber oprettes, redigeres og slettes.

FAQ

• 
Kan jeg begræsne bestemte brugeres adgang til Integra?
• 
Hvordan installerer jeg en ny CLP 521 printer?