Integra online hjælpSalopsætning

[ forsiden | udskriv ]
Hvordan styres de forskellige detaljer omkring salopsætningen, med stamdata på de forskellige sale, opsætning af sektioner med videre...

Skærmbilleder

• 
Salopsætning
Via menuen System > Systemopsætning > Sale, kan de generelle indstillinger for alle sale oprettet i systemet angives.
• 
Salopsætning - sektioner
Via menuen System > Systemopsætning > Sale > Sædesektioner, kan salenes eventuelle sektioner styres. Det er herigennem, at man kommer ind og styre de enkelte sektioner, samt hvilke sæder der er tilknyttet de enkelte sektioner. Mulighederne ift sektioner, er beskrevet nedenfor.
• 
Salopsætning - sektionsdetaljer
Via menuen System > Systemopsætning > Sale > Sædesektioner kan man styre eventuelle sektioner for de enkelte sale. Via dette vindue kan man angive detaljerne for hver enkel sektion. Det er ehrfra navn, merpris, udskrift og udseende af de enkelte sektioner angives.

FAQ

• 
Kan jeg angive, at bestemte sæder i min sal, skal koste mere eller mindre end andre sæder?
• 
Kan jeg - generelt - aktivere/deaktivere "beskyt frie sæder"...