Integra online hjælpSupport værktøj

Detaljer

[ forsiden | kategori | udskriv ]Detaljevinduet for de enkelte kunder.

Klik indenfor de røde markeringer på
skærmbilledet for detaljerede beskrivelser.
De er også listet nedenfor.


Opdateret den
2. april 2012

Denne omtale gælder
fra og med version
Der henvises til denne omtale fra:
•  Support værktøj > Listen > Kunder

Status

[ top ]
Det er her den generelle status for de enkelte funktioner vises. Bemærk, at denne kan være
  • rød (fejl)
  • gul (advarsler)
  • grøn (alt ok)
Er der advarsler eller fejl, så vises de her øverst også.
Status detaljer

[ top ]
Her vises alled etaljer for de enkelte funktioner.Heartbeat info

[ top ]
Klikke her, vises de seneste heartbeat info for kunden. Nyttig information.Test databasen

[ top ]
Klikkes her, vil programmet forbinde til databasen, og checke at hver enkel tabel fungerer som den skal. Dette kan bruges til at teste om databasen virker som det skal - og om der er hul til databasen udefra.
 
Er der fejl, så vil der vises info om dette - og "reparer database" knappen vil blive aktiveret.
 
Lykkedes det ikke at forbinde til serveren, evt fordi den er gået i sort, så vil "restore db - info" knappen blivbe aktiveret.Start terminal services

[ top ]
Klikkes her, vil terminal services startes automatisk, og login info vises i detalje vinduet. TS kan ikke startes, så den bare logger på helt automatisk - men den kan forbinde til serveren af sig selv. Login skal desværre stadig gøres manuelt.Reparer database

[ top ]
Tester man databasen, og er der fejl i den, så vil denne knap automatisk blive aktiveret. Man kan dog også, hvis det er nødvendigt, aktivere den ved at dobbeltklikke indenfor den mørkegrå ramme.
 
Men denne funktion forbinder til databasen, checker alle tabeller, og reparerer de tabeller der nu måtte være fejl i. Det kan godt tage noget tid, alt efter hvilken tabel det drejer sig om.Restore DB

[ top ]
Lykkedes det ikke at connecte til databasen, når man forsøger at teste den, så vil "restore db - info" knappen blive aktiveret. Man kan dog også, hvis det er nødvendigt, aktivere den ved at dobbeltklikke indenfor den mørkegrå ramme.
 
Først klikker man på "restore db - info" knappen. Den vil vise en masse detaljer ift restore af kundens database. Detaljerne herfra, er vist nedenfor, for alle tilfældes skyld. Men - man SKAL klikke her, før end "restore db - gennemfør" knappen aktiveres.
 
"restore db - gennemfør" vil gennemføre en genskabelse af kundens database, udfra de backupper der nu er lavet. Databasen vil blive genskabt på den centrale webserver - så kan kunden blot sætte integra op til, at bruge den database, fremfor deres egen (som jo så åbenbart er gået i sort af den ene eller anden årsag). Hele procsessen er automatiseret - men det kan sagtens tage 3-4-5 minutter at gennemføre. Og når den er færdig, vil de vise info serverip, database navn, brugernavn og kodeord, som kunden skal bruge for, at tilgå databasen på vores webserver.
 
Det her skal kun gøres, som en nødløsning, hvis alle forsøg på at få deres eksisterende database/server i luften fejlen!!!
 
 

 
 
Detaljerne fra "restore DB - info" knappen:
 
Vha 'Restore DB - gennemfør' knappen, kan den seneste backup af databasen genskabes her på serveren! Det vil tage optil nogle minutter at gennemføre dette.
 
Genskabelse af databasen, er en NØDLØSNING! Det skal KUN gøres, hvis der ikke er nogen umiddelbar mulighed for, at få kundens egen server/eksisterende database i luften igen, indenfor rimelig tid!
 
Resultatet af en genskabelse vil være:
 * kunden får en database, de kan arbejde op i
mod - dvs de kan tilgå bestillinger, forestillinger osv.
 * efter genskabelsen, vil kunden skulle angive nye database info i deres Integra installationer. Genskabelsen vil udløse nyt server ip, database navn, brugernavn og
kodeord. Disse bliver udskrevet til sidst, når genskabelsen er gennemført
 * hjemmesiden vil IKKE virke, før end henvisningen der, er opdateret med de nye info (vejledning i dette udskrives når genskabelsen er gennemført).
 * de automatiske kørsler af integra sættes ikke op automatisk, men info om dem, udskrives når genskabelsen er gennemført!
 * support systemet vil blive opdateret med disse nye info - men heartbeat deaktiveres
 
Info om den seneste backup!
==============================
Alle backup filer ligger i mappen 'C:\inetpub\wwwroot\www_poweredbyintegra_dk\
data_exchange\backup_sys\'
 
Den seneste fulde backup for FBS demo, ligger i filen 'fbsdemo_2_Mandag.zip'. Denne fil er dateret 02-04-2012 02:06:19.
 
Der er desuden fundet en fil, med partiel backup. Den hedder 'fbsdemo_2_Mandag_partiel.txt'. Denne fil er dateret 02-04-2012 17:53:34.
 
Dvs, at der kan genskabes en database, med alle data registreret fremtil og med 02-04-2012 17:53:34. Alt hvad der ligger efter dette tidspunkt, vil være tabt.